Decyzję o przejściu na zaopatrzenie emerytalne, po blisko 21 latach służby w policji, podjął asp. szt. Grzegorz Makarski. W spotkaniu pożegnalnym uczestniczyli komendant powiatowy policji w Szydłowcu I zastępca komendanta powiatowego policji w Szydłowcu oraz policjantki, policjanci i pracownicy cywilni policji.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji odbyło się uroczyste spotkanie z okazji przejścia na emeryturę Grzegorza Makarskiego. Spotkania takie są elementem tradycji godnego żegnania ludzi, którzy dla służby w policji poświęcili większą część swojego życia, zapału i energii. Insp. Jacek Różański – komendant powiatowy policji w Szydłowcu wspólnie z mł. insp. Markiem Filipiakiem – I zastępcą komendanta powiatowego policji w Szydłowcu w obecności naczelników, policjantów i pracowników policji podziękowali aspirantowi za wzorową i długoletnią służbę. Wiele ciepłych słów na temat aspiranta wypowiedział również naczelnik Wydziału Prewencji.

Asp. szt. Grzegorz Makarski – swoją służbę rozpoczął 25 lipca 2003 r. Całą swoją służbę pełnił w pionie prewencji pomagając innym. Jako kolega i policjant dał poznać się jako osoba uczciwa, koleżeńska i obdarzona optymizmem. Szanownemu emerytowi życzymy wspaniałych dni w życiu osobistym.

Info i foto: KPP w Szydłowcu