19 grudnia 2018 roku komisja pod przewodnictwem Anity Gołosz, wicestarosty, dokonała odbioru następujących zabytków:

  • Prac konserwatorskich i restauratorskich obejmujących konserwację techniczną i estetyczną ludowych instrumentów muzycznych w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych (MLIM) w Szydłowcu
  • Konszy wieńczącej niszę nad głównym portalem pałacu Józefa Brandta w Orońsku
  • Wyremontowanych okien w kościele  p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Chlewiskach

Prace zostały wykonane i rozliczone terminowo. Komisja została przyjęta przez Anetę Oborny – Dyrektor MLIM w Szydłowcu, Eulalię Domanowską – dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz ks. Romana Kunę – proboszcza parafii w Chlewiskach.