Od sierpnia rozpoczniemy szkolenia dla gospodarstw domowych z zakresu podstawowej obsługi komputera, bezpieczeństwa w sieci, korzystania z podstawowych aplikacji, konserwacji sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia z zakresu e-społeczeństwa, E-praca, e-kształcenie, e- usługi, e zakupy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.