W ogrodach Pałacu Brandta na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Mariki i Piotra Dziewickich oraz Marka Molendy.

Koncert, pomimo niesprzyjającej aury, zgromadził liczną publiczność, w szczególności uczestników projektu pt.: „Zwiększenie aktywności i samodzielności seniorów z obszarów wiejskich Mazowsza jako sposób przeciwdziałania marginalizacji społecznej”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko. Wymienione zadanie publiczne zostało sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Publiczność mogła usłyszeć utwory w wykonaniu na fortepian (M. Molenda i P. Dziewiecki), portatyw (P. Dziewiecki) oraz gitarę klasyczną (M. Dziewiecka). Podczas piątkowego koncertu Marek Molenda wykonał dwa utwory fortepianowe, tj. „A Breathtaking Piano Piece” autorstwa Jervy Hou, a następnie utwór własnej kompozycji, pt. „Trzy serca”. Natomiast Państwo Dziewieccy wykonali w duecie następujące utwory: .J. Dowland – “Flow my tears”, J. Dowland – “Burst forth my tears”,melodia ludowa pt.: “Scarborough fair”, J. Rodrigo – “Adela”, Vangelis “La petite fille de la mer”, , E. Satie – “Gymnopedie I”, Asad – “Agua e vino”, 0. N. Paganini – “Romance” z koncertu gitarowego, The Beatles – “Yesterday”.

Ponadto, można było usłyszeć solo gitarowe w wykonaniu Mariki Dziewieckiej, która zagrała utwór R. Ziemlańskiego pt.: “Rumba dla świata gitary”, a Piotr Dziewiecki wykonał na fortepianie znanego poloneza M. K. Ogińskiego pt.: “Pożegnanie ojczyzny”.

Koncert zakończył się gromkimi brawami publiczności, a wiceprezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko wręczył wykonawcom regionalne upominki.

Info i foto: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko