Pani Marii Nowakowskiej z powodu śmierci męża Zdzisława, wyrazy głębokiego współczucia, składają członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szydłowca.