Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci kolegi Marka Dziuby, wieloletniego prezesa ZNP Oddziału w Szydłowcu, składają Członkowie Zarządu Oddziału ZNP w Szydłowcu. Koleżanki i koledzy Związku Nauczycielstwa Polskiego.