Poszczególne samorządy reprezentowali: starosta konecki Bogdan Soboń, starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski oraz Jan Gawryś, członek Zarządu Powiatu Przysuskiego.

Pierwsza tego typu konferencja jest wynikiem realizacji uchwały Sejmiku Ziemi Odrowążów z listopada 2015 r. Blisko czterdziestu przedstawicieli firm z powiatów: koneckiego, opoczyńskiego, przysuskiego i szydłowieckiego konsultowało jak sięgać po fundusze UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółową prezentację projektów wspierających przedsiębiorców przedstawił zespół Grzegorza Orawca, dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Na spotkaniu wypłynęła zachęta dla przedsiębiorców do angażowania się w działania o charakterze międzyna-rodowym, a także do dzielenia się doświadczeniem z uczelniami i z samorządami. Prelegenci podkreślali, że jest oczekiwanie, aby projekty w nowej perspektywie UE dotyczyły obszarów działalności badawczo-rozwojowej i infrastruktury B+R, wdrażania innowacji, współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowym, inwestycji proekologicznych czy informatyzacji działalności.

Spotkanie zakończyło się małym panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy, jak i prowadzący dzielili się swoimi doświadczeniami oraz formułowali szczegółowe pytania odnoszące się do prezentowanych podczas konferencji zagadnień.

spotkaniebiznesowekoneckie1

info: szydlowiecpowiat.pl

Więcej zdjęć: TUTAJ