Dzieci wcieliły się w rolę pisarzy i ilustratorów tworzących bajki i baśnie. Powstały bardzo interesujące utwory młodych autorów. Każde dziecko biorące udział w konkursie zostało nagrodzone dyplomem i pamiątkową książką. Radość była tym większa, bo nagrody wręczała na forum klasy pani wicedyrektor Joanna Miernik. Szczególnie wyróżniły się prace: Seweryna Jankowskiego – 0b; Wiktora Łojka – 0a; Filipa Ruzika – 0a i Marii Wolskiej – 0b.

Prace dzieci można podziwiać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu na tablicy oddziału przedszkolnego.

Organizatorami owego konkursu były wychowawczynie klas zerowych – Magdalena Bąk i Ewa Cender.