W ostatnich dniach października (28 i 29) lider Klubu Konfederacji w Szydłowcu, Konrad Jóźwik brał udział w pracach sztabu Koła Poselskiego Konfederacji w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasza praca polegała na analizowaniu i rekomendowaniu ustaw oraz sytuacji bieżącej w Sejmie dla posłów Konfederacji. Moim zadaniem było zarekomendować poselski projekt ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Jest to bardzo ważny problem, ponieważ wielu rodziców zajmujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki przeszło na wcześniejszą emeryturę, a kwota którą otrzymują często nie starcza na utrzymanie. Cieszę się, że ta ustawa przeszła w Sejmie i będzie realizowana najprawdopodobniej od 1 stycznia 2022 roku” – powiedział nam Konrad Jóźwik.

Konrad Jóźwik to postać aktywna na ziemi szydłowieckiej, zarówno charytatywnie jak i samorządowo. Od wielu lat jest wolontariuszem Szlachetnej Paczki, jest liderem Klubu Konfederacji w Szydłowcu. W zespole koła poselskiego pracował z ramienia Ruchu Narodowego.