Z grupy idiofonów odnowiono 2 harmonie ręczne z warszawskich warsztatów – dwurzędową Alfreda Nabe i trzyrzędową Zygmunta Radka oraz trzyrzędową harmonię pedałową Jana Bukowskiego z Pułtuska, datowane na okres 20-lecia międzywojennego. Ze względu na bardzo zły stan zachowania tych instrumentów konserwacja wymagała dużego nakładu pracy – rekonstrukcji ubytków w zdobieniach, odnowienia miechów, odczyszczenia i zabezpieczenia powierzchni całych instrumentów.

Z membranofonów do konserwacji przeznaczono bardzo ciekawe barabany (bębny dwumembranowe), które były używane przez muzykantów ludowych, w tym radomski o drewnianym walcu z ozdobnym rysunkiem na skórze, duży baraban o miedzianym walcu oraz mały baraban o miedzianym walcu z Kostrzeszyna datowany na XIX wiek. Główny problem konserwatorski stanowiły zniszczone membrany z pęknięciami, które odczyszczono i zabezpieczono przed dalszym niszczeniem.

Odnowione instrumenty znajdą się na nowej ekspozycji stałej, której otwarcie planowane jest po zakończeniu prac remontowych szydłowieckiego Zamku, będą też eksponowane na wystawach czasowych organizowanych we współpracy z innymi muzeami w Polsce.

Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 26 tys. zł, w tym dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 20 tys. zł, z budżetu Województwa Mazowieckiego 6 tys. zł. Prace konserwatorskie trwały od maja do listopada 2013 roku.