Kwalifikacja wojskowa to proces, który ma na celu sprawdzenie tożsamości wzywanych osób, określenie zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia służby oraz zachęcanie do służby w wojsku.

Kwalifikacja wojskowa jest przeprowadzana co roku, na podstawie Ustawy o obronie Ojczyzny. Grupy osób, które powinny spodziewać się wezwania określa natomiast stosowne rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.

W tym roku przed komisją pojawią się:

  • mężczyźni urodzeni w 2004 r.,
  • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy jeszcze nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii wojskowej),
  • osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, ale złożono wniosek o zmianę kategorii zdolności,
  • kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz
  • kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
    osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Czy kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa?

Osoby, które znajdują się w jednej z wyżej wymienionych grup otrzymają wezwania od właściwego ze względu na miejsce zameldowania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Znajdzie się w nich między innymi dokładna data i miejsce kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Osoby, które nie dostosują się do wezwania mogą spodziewać się konsekwencji. Ustawa o obronie Ojczyzny zakłada, że niezgłoszenie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną, a nawet przymusowym doprowadzeniem przez Policję.

Podczas kwalifikacji wojskowej, na podstawie rozmowy oraz badań komisja lekarska przyzna każdej osobie jedną z czterech kategorii – A, B, D bądź E. Zdolność do czynnej służby wojskowej określa kategoria A.

Co zabrać na kwalifikację wojskową?

Osoby udające się na kwalifikację wojskową powinny mieć ze sobą odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające pobieranie nauki lub posiadane wykształcenie.

W przypadku pojawienia się przed komisją w innym terminie niż pierwotnie wyznaczony trzeba mieć przy sobie również dokument usprawiedliwiający nieobecność. Osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonywały badania specjalistyczne powinny zabrać ze sobą także dokumentację medyczną. To samo dotyczy osób trwale niezdolnych do czynnej służby.

W tym roku kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu szydłowieckiego odbędzie się w dniach od 22 maja do 2 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych w Szydłowcu, ul. Tadeusza Kościuszki 39 ( w sali widowiskowej ).

Info i foto: