W miejscowości oddalonej na zachód od Orońska 5 km i na północ od Szydłowca ok. 15 km znajduje się zniszczony zespół dworsko-pałacowy z XIX wieku przedwojennych właścicieli Kunickich.

Wśród okazałych drzew znajduje się staw oraz dawna stróżówka adaptowana na kaplicę. Widoczne są niszczejące zabudowania gospodarcze dawnego folwarku oraz pomieszczenia administracyjne majątku. Po wojnie zorganizowano tu PGR, a następnie ośrodek doradztwa rolniczego, po którym pozostały bloki mieszkalne.

Przy drodze do Zaborowia stoi murowana arkadowa kapliczka domkowa na solidnych słupach kryta gontem, a w niej jest wyrzeźbiona w drewnie czarno-biała figura św. Jana Nepomucena, który w lewej ręce trzyma krzyż, a w prawej palmę męczeństwa. Nad wejściem umieszczono datę Konstytucji 3 Maja – 3 V 1791 r.Kapliczka powstała w XIX wieku, została odnowiona przez byłych pracowników PGR, a pod nią zakopano butelkę z historią Łazisk.

W Łaziskach ma siedzibę dom pomocy społecznej „Dom Kombatanta” składający się z nowoczesnych kolorowych zabudowań wśród zieleni. Przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych, posiada 61 pokoi i przebywa w nim około 100 pensjonariuszy. Na terenie domu znajduje się sala gimnastyczna i urządzenia do rehabilitacji.