Konkurs przeznaczony jest dla uzdolnionych matematycznie uczniów gimnazjów powiatu szydłowieckiego. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej i jej zastosowań praktycznych, umożliwienie uczniom szczególnie zainteresowanym matematyką sprawdzenia wiadomości i umiejętności z tej dziedziny oraz stworzenie uczniom możliwości konfrontacji swoich umiejętności i wiadomości z rówieśnikami.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się 22 marca 2004 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu. Rozgrywane są dwie kategorie: indywidualna i grupowa. W kategorii grupowej uczestniczą 3 – osobowe zespoły (obejmujące po jednym reprezentancie klas I, klas II i klas III), a w indywidualnej – wszyscy członkowie zespołów. Założeniem konkursu jest, aby co roku zadania dotyczyły innego zakresu materiału i zastosowań matematyki w różnych dziedzinach życia. W ubiegłych latach tematem przewodnim były np.: „Pieniądze i procenty” (podwyżki, obniżki, rabaty, podatki), „Z matematyką w Unii Europejskiej” (w rocznicę wejścia Polski do UE, zorganizowano we współpracy z nauczycielami WOS), „Polska z matematyką w tle” (korelacja z geografią Polski), „Matematyka nie tylko po polsku” (matematyka w języku angielskim i niemieckim), itp. W tym roku nasz konkurs zatytułowany był „Liczby rządzą światem” i dotyczył szeroko rozumianych zastosowań arytmetyki w różnych dziedzinach życia.

Do udziału w etapie finałowym awansowały trzy drużyny z gimnazjów powiatu szydłowieckiego. Uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy matematycznej i umiejętności rozwiązywania problemów wymagających zastosowania działań na liczbach. Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do konkurencji indywidualnej i nie mieli w większości kłopotów z rozwiązaniem testu. W konkurencji zespołowej rozwiązywano, a następnie prezentowano wylosowane zadanie w formie plakatu. Uczniowie musieli wykazać się, nie tylko wiedza, ale i pomysłowością oraz ciekawą formą graficzną. W tym etapie zespół PG 2 w Szydłowcu był bezkonkurencyjny.

Komisja w składzie: Beata Piekarska, Elżbieta Marcinkowska, Jadwiga Łukasiewicz, Julita Król, po sprawdzeniu prac i podliczeniu wyników ustaliła następującą kolejność :

Indywidualnie

I miejsce – Kamil Bednarczyk – PG 2 w Szydłowcu

II miejsce – Ernest Sodel – PG 1 w Szydłowcu

III miejsce – Wiktoria Winiarska i Aleksandra Drabik – PG w Jastrzębiu oraz Natalia Miernik – PG 1 w Szydłowcu

Zespołowo

I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu: Kamil Bednarczyk, Michał Kaczor, Bartłomiej Czubak

II miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu: Aleksandra Kędra, Natalia Miernik, Ernest Sodel

III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu: Albert Tomczyk, Aleksandra Drabik, Wiktoria Winiarska

Na zakończenie konkursu dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 –Krystyna Hanc wręczyła laureatom atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Szydłowiecki oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Szydłowcu, a nauczyciele opiekunowie zespołów uczniowskich – podziękowania i upominki od organizatorów.

Autorkami programu konkursu są: Krystyna Hanc i Beata Piekarska, a organizacją od 13 lat zajmują się: Beata Piekarska, Elżbieta Marcinkowska i Sławomir Kubasiewicz – nauczyciele matematyki i informatyki PG 2 w Szydłowcu.

matzm3

matzm9

Info: PG nr 2 w Szydłowcu