Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Szydłowiec. Mam 48 lat i bogate doświadczenie zawodowe związane z edukacją i wychowaniem młodzieży jak również pozyskane na płaszczyźnie gospodarczej i samorządowej z aktywnym zaangażowaniem społecznym.

Posiadam wykształcenie wyższe. Ukończyłem Warszawską AWF z tytułem mgr i od 20 lat pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego. W tym czasie, przez 9 lat pracowałem również jako Gminny Koordynator Sportu w Szydłowcu, inicjując wydarzenia i imprezy sportowe ze szczególnym uwzględnieniem uporządkowania zasad organizacji masowych imprez sportowych oraz sportu szkolnego.

Przez ostatnie 7 lat, decyzją członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Szydłowcu, pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Efektem mojej pracy w tym obszarze jest uporządkowanie procedur inwestycyjnych i transparentność realizowanych wydatków, co zaowocowało wieloma dodatkowymi inwestycjami termomodernizacyjnymi i niezbędnymi inwestycjami infrastrukturalnymi posiadanych zasobów mieszkaniowych i gospodarczych. Na tym tle rysuje się olbrzymia niegospodarność podmiotów będących dostarczycielami niezbędnych mediów dla mieszkańców naszej gminy. Podwyżki cen ciepła, wody i kanalizacji wielokrotnie nie wynikają z merytorycznych przesłanek, ale są pochodną nieudolnego, ręcznego zarządzania spółkami przez Burmistrza Szydłowca. To przecież Spółka Ciepłownia Miejska jest źródłem pozyskiwania niezbędnego kapitału dla realizacji wątpliwych inicjatyw Burmistrza, a Spółka Wodociągi i Kanalizacja jest areną nabrzmiałego konfliktu z pracownikami. Jest wiele takich kwiatków w Gminie, które stały się organizmami pasożytniczymi, a my mieszkańcy zmuszeni jesteśmy partycypować w kosztach ich utrzymywania.

Porządkując relacje w strukturach organizacyjnych Gminy i w spółkach gminnych, należy oczekiwać natychmiastowego spadku cen dostarczanych mediów, a co za tym idzie niższych kosztów życia w naszym mieście.

Szydłowiec jest pięknym ale w dalszym ciągu nieodkrytym miastem. Tu można dobrze, bezpiecznie i wygodnie żyć, pracować, wychowywać dzieci, opiekować się seniorami i realizować własne marzenia. Niezbędne jest jednak stworzenie odpowiedniego klimatu, zarówno dla tych co chcą tu wskrzesić lub rozwijać swój biznes jak i dla tych co po pracy marzą o wypoczynku fizycznym i duchowym. Sukces w tym względzie gwarantuje rozwój miasta ściśle związany z rozwojem ambicjonalnym naszej utalentowanej młodzieży.

Moim marzeniem jest stworzyć taki klimat w naszej Gminie, by dzieci i młodzież stały się beneficjentami pozyskiwania wiedzy na najwyższym możliwym poziomie, z pełnym dostępem do wszelkich nowinek technicznych i technologicznych. Bezpieczeństwo będzie gwarantowane profesjonalizmem odpowiednio zorganizowanych służb, a rozwój biznesu oraz życie gospodarcze stały się gwarantem wysokiego poziomu życia zarówno dotychczasowych jak i nowych mieszkańców Szydłowca.

Strategia rozwoju Gminy na najbliższe lata musi więc uwzględniać:

 1. Uporządkowanie wydatków gminnych i naprawę struktury finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem redukcji zadłużenia naszej Gminy.
 2. Przygotowanie odpowiednich terenów inwestycyjnych poprzez kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę medialną i drogową. Tą droga można pozyskać nowych inwestorów, którzy pozbawienie barier natury formalno- prawnej i infrastrukturalnej mogą się skupić wyłącznie na rozwoju biznesu w naszej Gminie.
 3. Przygotowanie i realizacja programu wsparcia i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w ścisłym związku z redukcją bezrobocia, drogą współpracy ze stowarzyszeniami biznesowymi działającymi w naszej Gminie.
 4. Wypracowanie systemu podatkowego wspierającego rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Stworzenie procedur, które wyeliminują uznaniowość urzędniczą w tym obszarze i będą promować działania inwestycyjne.
 5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez system prewencji i edukacji oraz montaż monitoringu w newralgicznych miejscach Miasta.
 6. Aktywizacja młodzieży do podejmowania inicjatyw społecznych i wsparcie w zakresie propagowania aktywnego spędzania wolnego czasu.
 7. Zmiana zasad funkcjonowania Szydłowieckiego Centrum Kultury, którego zadania dotychczasowe winny być wzbogacone o aktywne pozyskiwanie funduszy unijnych opartych o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie realizacji inwestycji społeczno-kulturalnych i sportowych. Jest to ściśle związane modernizacją posiadanej infrastruktury sportowej i terenów wypoczynku zbiorowego.
 8. Pozyskiwanie środków unijnych na rozbudowę i modernizacje infrastruktury drogowej i sanitarnej w Gminie.
 9. Program aktywizacji seniorów, których doświadczenie życiowe jest skarbnicą wiedzy dla dzieci i młodzieży oraz młodszych pokoleń.
 10. Inicjatywa gminnego budownictwa mieszkaniowego. Pozwoli to pozyskać aktywną grupę społeczną realizującą się zawodowo w innych ośrodkach miejskich i zatrzymać aktywną, usamodzielniającą się młodzież Szydłowca. Możemy stać się tańszą i bezpieczniejszą alternatywą do zamieszkania dla wielu rodzin z Radomia, Kielc a także Warszawy..
 11. Utworzenie Szkoły Muzycznej na terenie miasta i budowa nowoczesnego gminnego przedszkola publicznego.
 12. Edukacja prozdrowotna i stworzenie bezpłatnego programu profilaktyki zdrowotnej.
 13. Rozwój sportu amatorskiego oraz turystyki ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.
 14. Uporządkowanie gospodarki komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki śmieciowej oraz rozwój ochrony środowiska.
 15. Stworzenie programu promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szanowni Państwo,

Jestem przekonany, że wspólnie możemy zmienić otaczającą nas rzeczywistość.
Niech Szydłowiec stanie się rajem na ziemi dla jego mieszkańców, a obiektem westchnień dla odwiedzających Miasto gości i turystów.

Przywróćmy normalność, zlikwidujmy patologie.

Maciek Kapturski, kandydat na burmistrza Szydłowca

KWW Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej