W bibliotece szkolnej dyrektor szkoły Danuta Gnat przeczytała dzieciom z klas pierwszych i trzecich baśń Jakuba i Wilhelma Grimmów pt.Stoliczku nakryj się. Mali słuchacze żywo reagowali na historię trzech braci i kłamliwej kozy,wybuchali gromkim śmiechem, powtarzali słowa bohaterów, a niektóre nawet dopowiadali. Po przeczytaniu mogli się swobodnie wypowiedzieć na temat przeczytanej baśni. Mówili, jakie zachowania należy pochwalić, a których się wystrzegać.

Pod koniec spotkania dzieci otrzymały specjalnie dla nich przygotowane karty czytelnicze i naklejkę potwierdzającą udział w akcji. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze , a zadowolone dzieci zadeklarowały, że przyjdą ponownie posłuchać czytania w pierwszy piątek grudnia, tj. 4.12.2015r.