Wieś położona na południu gminy, oddalona od Szydłowca około 9 kilometrów drogą powiatową 34381 przebiegającą na znacznym odcinku przez malownicze lasy.

Wieś została założona na początku XIX wieku jako osada leśna, produkowała na potrzeby leśniczówki i zamieszkiwali w niej pracownicy leśnictwa. W pobliżu Majdowa znajduje się Rezerwat cisów Majdów. Rezerwat ten ma charakter leśny i składa się z dwóch części, stanowisk „Cisa A” i „Cisa B”. „Cis A” ma powierzchnię 6,1 ha reprezentuje nieprzekształcony przez człowieka drzewostan z udziałem cisa. Odznacza się mozaikowym układem siedlisk leśnych i drzewostanów z panującym zespołem łęgu jesionowo – olszowego oraz płatami lasu wilgotnego i olsu, wzbogaconych bogatą i zróżnicowaną roślinnością zielną. Cisy rosną tu na wzniesieniach w formie krzewiastej i drzewiastej. Również nieprzekształcony przez człowieka drzewostan reprezentuje rezerwat „Cisa B”, który występuje na powierzchni 10,5 ha. Obok cisa występuje tu jodła pospolita, świerk pospolity, olcha czarna, brzoza brodawkowata, w podszyciu kruszyna pospolita i jałowiec pospolity. Występuje torfowisko niskie, porosłe karłowatymi sosnami, olszą czarną i świerkiem pospolitym. Torfowisko wysokie porośnięte jest rosiczką okrągłolistną, żurawiną błotną, bagnem zwyczajnym, wełnianką wąskolistną. Występuje tu 17 gatunków drzew i krzewów, razem 49 gatunków roślin, dziesięć gatunków objętych ochroną ścisłą, a cztery częściową. W Majdowie znajduje się parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, należąca do dekanatu szydłowieckiego, wyłoniona z parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Pierwotnie był tu kościół drewniany zbudowany w 1946 roku staraniem ks. Jana Węglickiego. Parafia została erygowana dekretem biskupa Jana Kantego Lorka w 1957 roku. Kościół odnowiono w 1974 roku, a przebudowano na murowany w latach 1983 – 1996. Parafia posiada cmentarz grzebalny. W Majdowie znajduje się również zespół szkół: gimnazjum i szkoła podstawowa, wiejski ośrodek zdrowia, apteka, poczta, ochotnicza straż pożarna i leśnictwo. Instytucje te swoim zasięgiem obejmują również sąsiednie miejscowości: Ciechostowice i Łazy. Związek między tymi miejscowościami jest tak duży, że nazywa się je „trójwsią” lub „trójmiastem”. Przez Majdów przechodzi niebieski szlak turystyczny z Pogorzałego (województwo świętokrzyskie) do Kuźniaków. Mieszka tu ponad 600 osób.