W siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie promes dla przyszłych beneficjentów programu Maluch +. Gmina Mirów w powiecie szydłowieckim otrzymała dotację w wysokości 528.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Żłobka Gminnego w Mirowie.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na przebudowę przyszłej siedziby żłobka. Planowana jest rozbudowa istniejącego budynku, wymiana konstrukcji dachowej, sieci instalacyjnych oraz kompleksowe wykończenie wnętrza. Przetarg na roboty budowlane już został ogłoszony. Docelowo w żłobku ma powstać 16 miejsc opieki dla dzieci do lat trzech. Instytucja rusza z dniem 1 września bieżącego roku.

Należy wspomnieć, iż Gmina jest obecnie w fazie negocjacji innego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego. Jeżeli negocjacje zakończą się sukcesem do kasy gminnej dodatkowo wpłynie kwota 800 tys. zł. z przeznaczeniem na wyposażenie oraz dwuletnie utrzymanie Żłobka Gminnego.