Szanowni Państwo. Wszystkim Mieszkańcom naszego miasta i gminy, którzy wzięli czynny udział w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018r. pragnę wyrazić uznanie i podziękowanie za patriotyczną i odpowiedzialną społecznie postawę.

W szczególny sposób dziękuję tym z Państwa, którzy po raz kolejny okazali mi zaufanie i głosując na mnie tak licznie, uczynili mnie swoim mandatariuszem w Szydłowieckiej Radzie Miejskiej.

Jako radny pozostaję zawsze do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach dotyczących naszego Miasta i Gminy. Wierzę, że kolejna kadencja przyniesie naszemu miastu dalszy harmonijny rozwój.

Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam i życzę zadowolenia i satysfakcji z dokonanych wyborów.

Marek Plewa