Następnie nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez władze powiatowe i zaproszonych gości. 

Uroczystego poświęcenia budynku dokonali: ksiądz proboszcz parafii WNMP w Szydłówku Krzysztof Śliwak oraz ksiądz dziekan proboszcz parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu.

Po częściach oficjalnych Andrzej Piotrowski dyrektor SP ZZOZ zaprosił wszystkich na zwiedzanie nowego budynku pogotowia.

Zaproszeni goście mogli wejść do gabinetów lekarskich, obejrzeć wszystkie sale, szatnie itp. Budynek naprawdę robi wrażenie i z pewnością będzie służył mieszkańcom Szydłowca jeszcze przez długie lata.

Po zwiedzaniu dyrektor zaprosił wszystkich do sali świetlicowej, gdzie przyszedł czas na przemówienia.

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, cieszył się, że wspólnymi staraniami udało się dokończyć tą budowę. Chwalił również współpracę z Marszałek Sejmu Ewą Kopacz. Podkreślił, że ta inwestycja była niezbędna, do podniesienia standardu służby zdrowia w Szydłowcu.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz w swoim wystąpieniu starała się zwrócić uwagę na to, jak władze samorządowe w Szydłowcu są uparte w dążeniu do celu. Chwaliła determinację i pomysłowość starosty oraz burmistrza. Sporą część przemówienia poświęcila osobistym wspomnieniom z czasów, gdy sama była dyrektorm ZOZ-u w Szydłowcu. Zaznaczyła, że do tej pory cieszy się, że w Szydłowcu ma wielu przyjaciół.

Wice Marszałek Leszek Ruszczyk w kilku słowach cieszył się, że Szydłowiec potrafi działać, a Warszawa nie zmienia ludzi, dlatego tak chętnie tutaj wracają.

 

Starosta Szydłowiecki i Przewodniczący Rady Powiatu obdarowali Ewę Kopacz i Leszka Ruszczyka pięknymi kwiatami i koszami pełnymi regionalnych smakołyków.

 

Następnie włodarze powiatu przekazali oficjanie budynek pogotowia we władania dyrektora Andrzeja Piotrowskiego, który podkreślił jak bardzo cieszy się, że w takim dniu jest w Szydłowcu Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Zaznaczając wyraźnie, że to ona była tą, która rozpoczęła ten bieg do dobrego stanu służby zdrowia w Szydłowcu.

Dyrektor Piotrowski obdarował Marszałek Sejmu i Starostę Szydłowieckiego specjalnie przygotowanymi uniformami ratownika medycznego.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek, rozmowy i dalsze zwiedzanie nowego budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu.

{phocagallery view=category|categoryid=227|limitstart=0|limitcount=22|imageordering=5}

Koszt całej inwestycji wyniósł około 5 milionów złotych. W budynku mieszczą się specjalistyczne poradnie m.in medycyny pracy, neurologiczna, dermatologiczna itd.

Na miejscu mamy podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną, a także opiekę ambulatoryjną i siedzibę państwowego ratownictwa medycznego.