W północnej kruchcie szydłowieckiego kościoła farnego pod wezwaniem św. Zygmunta na ścianie znajduje się przeniesiona z muru cmentarnego płaskorzeźba pochodząca z początku XVIII wieku.

Jest wzorowana, jak słusznie zauważyła Danuta Słomińska – Paprocka, na siedemnastowiecznym obrazie Matki Boskiej Świętorodzinnej, pierwszy raz koronowanym 18 sierpnia 1968 roku, znajdującym się w kościele w Studziannie. Dla nieznanego autora tego z kolei obrazu inspiracją stał się zapewne sztych „Benedicite” o tej samej tematyce wykonany przez Jakuba Callot około 1628 roku.

Szydłowiecka płaskorzeźba to wykonany z piaskowca ośmiokątny medalion, na którym jest ukazane ubogie, uczciwe życie Świętej Rodziny. Matka Boska, Święty Józef i mały Jezus siedzą przy stole, na którym pali się w lichtarzu świeca, przy skromnym posiłku. Matka Boska uważnie przygląda się Dziecku, nad którym troskliwie pochyla się św. Józef.

Irena Przybyłowska – Hanusz