Dziś 12 lutego szydłowieccy policjanci przeprowadzili spotkanie z uczniami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Małym oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Numeru Alarmowego 112, który obchodzony jest 11 lutego.

Podczas spotkania z dziećmi funkcjonariusze przypominali o sposobie korzystania z numerów alarmowych 112, 997, 998 oraz 999. W praktyczny sposób policjanci instruowali dzieci jak wezwać pomoc w nagłym przypadku, np. wypadku drogowym lub pożarze. Umiejętność prawidłowego przekazania informacji na temat zdarzenia ma bardzo duży wpływ na czas reakcji na zdarzenie jak również skierowanie odpowiednich służb. Najważniejszą rzeczą podczas różnego rodzaju zdarzeń jest zadbanie o własne bezpieczeństwo, jak i odwaga niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W czasie zajęć dzieci wczuły się w sytuacje prezentowane im na przykładach różnego rodzaju zdarzeń i świetnie radziły sobie ze zgłoszeniem na numer alarmowy 112.

Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, który służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie bez karty SIM. Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne.

Zgłoszenia kierowane na numer „112” są przyjmowane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego. Ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań alarmowych zachowane w Polsce zostały numery alarmowe:

KIEDY DZWONIĆ NA „112”?

Numer „112” służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

  • pożary;
  • wypadki drogowe;
  • kradzieże;
  • włamania;
  • w przypadku użycia przemocy;
  • nagłe omdlenia i utrata świadomości;
  • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie;
  • przypadki porażenia prądem;
  • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję;
  • inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Osoba dzwoniąca na numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, blokuje linię telefoniczną komuś, kto właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR.

sierż. Marlena Skórkiewicz