Miejska Orkiestra Dęta – od 1910r.uświetnia uroczystości państwowe i kościelne, imprezy kulturalne i festyny. Uczestnicząc w przeglądach i konkursach, godnie reprezentuje Szydłowiec.

Miejska Orkiestra Dęta

W 1997 r. 20 jej członków wzięło udział w odbywającym się w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego koncercie Największej Orkiestry Strażackiej Świata, złożonej z 1500 muzyków (rekord wpisano do Księgi Rekordów Guinessa). Wielokrotnie nagradzana orkiestra brała udział w prestiżowych ogólnopolskich wydarzeniach. W 2000r.

Władysław Ząbkiewicz odegrał hejnał mariacki przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, rozpoczynając koncert jubileuszowy „Warszawa 2000”. W tym samym roku orkiestra uczestniczyła w jubileuszowym koncercie „Strażacy Ojcu Świętemu w darze”. W pełnym składzie orkiestra koncertuje kilkadziesiąt razy do roku. Jest chlubą miasta. W repertuarze ma oczywiście hymny, marsze i utwory sakralne. Wykonuje kompozycje klasyków, choćby Jana Sebastiana Bacha, nie stroni od muzyki rozrywkowej , wspomagana podczas występów głosami wokalistek.

W 2008r. nagrała swoją pierwszą płytę z kolędami. Historia zespołu rozpoczęła się ponad 100 lat temu, gdy szydłowieccy rajcy Edmund Engeman, Feliks Krzemiński, Wojciech Krzemiński, Wincenty Skrzyński, Józef Szeloch, Franciszek Wcisło i Jan Ziółkowski uzyskali od carskiego gubernatora zgodę na nauke muzyki przy straży pożarnej w Szydłowcu. Był to pierwszy krok do stworzenia orkiestry dętej, która miała uświetniać miejskie uroczystości. 11 pierwszych instrumentów pochodziło z darów mieszczan. Pod auspicjami Straży Pożarnej orkiestra grała do 1969r. Na ponad 20 lat patronat nad zespołem przejęły wtedy zakłady „Warel” (później „Profel”). Dyrekcja zakładów opiekowała się orkiestrą zatrudniając jej członków spoza Szydłowca, łożyła na remonty instrumentów, umundurowanie i diety dla muzyków.

W roku 1989, gdy zakłady przeżywały załamanie finansowe, orkiestrę przejęło miasto. Dwa lata później rozporządzeniem burmistrza przekształcono ją w Miejską Orkiestrę Dętą. Organizacyjnie zespół podporządkowany jest Szydłowieckiemu Centrum Kultury i Sportu – Zamek. W jego obecnym składzie jest blisko 30 muzyków i wokalistka. Kapelmistrz Henryk Kapturski prowadzi orkiestrę od 37 lat. Wśród muzyków są także jego syn Maciej i wnuk Bartek. W orkiestrze dominują ludzie młodzi, w większości uczniowie Mariana Nowaka, grającego od 60 lat (wstąpił w szeregi zespołu jako 12-letni chłopak). Jego dziełem jest uroczysty hejnał miejski. Melodia nawiązuje do śpiewki ludowej i rozbrzmiewa z ratuszowej wieży przy specjalnych okazjach.