Od 16 października do 5 listopada trwały konsultacje społeczne w sprawie budowy basenu w Szydłowcu. Łącznie mieszkańcy przesłali 1241 ankiet.

Aż 89% mieszkańców, którzy zdecydowali się wyrazić swój głos w ankiecie jest za tym, aby basen w Szydłowcu powstał. Przeciwko tej inwestycji było 11%.

Na pytanie: Czy chcesz, aby basen powstał przy ZS im. KOP? Na TAK odpowiedziało 66% ankietowanych, na NIE 23%, a 11% nie udzieliło odpowiedzi.

24 listopada w wąskim gronie odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje. Na spotkaniu obecni byli: starosta szydłowiecki, powiatowi urzędnicy, radna sejmiku województwa, kilku radnych powiatowych oraz kilka osób które założyły na facebooku grupę Społeczny Komitet Budowy Basenu w Szydłowcu.

To właśnie członkowie tej grupy już po spotkaniu poinformowali o jego przebiegu pisząc na facebooku:

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie budowy basenu w Szydłowcu. Zaprezentowano wyniki ankiety oraz wstępną koncepcję projektu. Dobre wiadomości są takie, że wg słów Pana Starosty wszystkie gminy wyraziły chęć partycypacji w kosztach utrzymania basenu oraz, że w budżecie powiatu na przyszły rok ustalono kwotę 200 tys zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Tak więc małe kroki do przodu.

Dzień później informacją na temat odbytego spotkania podzielił się z internautami na twitterze starosta Włodzimierz Górlicki: