Wieś w północnej części gminy Mirów, oddalona 3,7 km. od siedziby gminy, przy drodze powiatowej 34467, połączona drogą gminna z Nowym Dworem w gminie Jastrząb.

We wsi znajduje się szkoła podstawowa, zamieszkuje tu 357 mieszkańców.