13 grudnia o godzinie 17.oo drugą kadencję zainaugurowała Młodzieżowa Rada Miejska w Szydłowcu. Podczas pierwszych obrad na sali obecni byli zaproszeni goście: burmistrz Szydłowca Artur Ludew, przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu Marek Koniarczyk, radni miejscy – Agnieszka Ślizak i Arkadiusz Sokołowski oraz pracownicy biura Rady Miejskiej. 

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej przebiegało sprawnie, wybrano m.in nowe prezydium:

  • Michał Szymkiewicz – przewodniczący
  • Konrad Jóźwik – wiceprzewodniczący
  • Jakub Stankowski

Następnie burmistrz i przewodniczący wręczyli młodym radnym „akt powołania na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej”.

Podniosłym momentem było również złożenie ślubowania przez każdego z radnych nowej kadencji.

W dalszej części radni podjęli dyskusję w „sprawach różnych” i trzeba przyznać, że niektórzy już na pierwszym posiedzeniu wykazali się dobrymi pomysłami. Mówili m.in o potrzebie zorganizowania spotkania dla młodzieży dotyczącego funduszy europejskich, a także współpracy MRM z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Bardzo ciekawym pomysłem podzieliła się z radnymi jedna z radnych, która zaproponowała aby w każdej szydłowieckiej szkole wystawić „skrzynkę na pomysły” do której młodzi mieszkańcy będą mogli wrzucać pomysły na funkcjonowanie Szydłowca.

Podczas spotkania nie zabrakło również życzeń owocnej współpracy od burmistrza i przewodniczącego, a także wspólnego zdjęcia.

Portal Nasz Szydłowiec ze swej strony również życzy radnym MRM samych sukcesów i pozytywnych informacji na temat działań rady.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej:

Julia Bialik, Julia Czajkowska, Konrad Jóźwik, Wiktoria Kamienik, Agata Niewadzisz, Julia Nikodem, Wiktoria Nowocień, Wiktoria Rycerska, Albert Siuda, Jakub Stankowski, Dawid Szcześniak, Aleksandra Sztachera, Karolina Szymkiewicz, Michał Szymkiewicz, Wiktoria Ślizak.

Opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej jest Ilona Mamla z Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego.