Ciepłownia Miejska realizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”.

Polega ono na montażu agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej Ht ok. 1,06 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego. Instalacja pracować będzie przez cały rok – praca łącznie ok. 7976 godz/rok i produkować ok. 27 171GJ energii cieplnej oraz ok. 5 696 MWh energii elektrycznej.

11 kwietnia Firma TEDOM dostarczyła agregat na teren ciepłowni miejskiej przy ul. Kolejowej. Obecnie trwają prace montażowe na specjalnie w tym celu wykonanym fundamencie.

Jednostka wytwarzać będzie energię cieplną na potrzeby systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu. Energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne, a jej nadmiar będzie sprzedawany do krajowej sieci energetycznej. Zakończenie inwestycji wartej ponad 5 mln złotych planowane jest na listopad tego roku. Od dnia rozpoczęcia pracy agregatu Ciepłownia Miejska stanie się Elektrociepłownią.