W piątek 4 października 2019 o godzinie 14:00 odbyło się otwarcie drogi wojewódzkiej nr 727 na terenie Gminy Jastrząb.

Modernizację obejmowała droga od przejazdu kolejowego w Lipienicach Górnych do Kościoła w Jastrzębiu. Na całej długości modernizowanego odcinka drogi została położona nowa wierzchnia asfaltu, wykonane zjazdy na posesję, chodnik oraz zatoczka dla autobusów.

Nie zabrakło modlitwy oraz poświęcenia nowo wybudowanej drogi przez Proboszcza Parafii Jastrząb Zbigniewa Tuchowskiego natomiast oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha, Poseł na Sejm RP Leszek Ruszczyk, Wicemarszałek Samorządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski wraz z Martą Michalską–Wilk byłym pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, zajmującym się realizacją inwestycji, Starosta Powiatu Szydłowieckiego Włodzimierz Górlicki, Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich–Zbigniew Ostrowski, Dyrektor Oddziału w Radomiu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich–Andrzej Łuczycki, Przedstawiciele wykonawcy firmy Budromost Starachowice: Prezes spółki–Ryszard Wojton, z-ca Prezesa–Grzegorz Adamus, Dyrektor ds. wykonawstwa Dominik Podsiadło, Kierownik budowy- Bartosz Szczygieł. Radni Gminy Jastrząb na czele z przewodniczącym Sławomirem Bińkowskim, Renata Karbarz i Leszek Mąkola, sołtysi: Lipienic Dolnych- Agnieszka Kobierska wraz z przedstawicielami sołectwa oraz Sołtys Jastrzębia – Sylwester Minda wraz z przedstawicielami sołectwa.

Dzięki modernizacji tego odcinka zwiększy się bezpieczeństwo wśród mieszkańców ułatwi dojście do Kościoła czy cmentarza oraz dzieci do pobliskiej szkoły. Inwestycja została zrealizowana ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 8,3 miliona złotych natomiast Gmina Jastrząb opracowała dokumentację techniczną w kwocie ok 130 tysięcy złotych.

info: UG w Jastrzębiu