Gmina Szydłowiec poinformowała o planach modernizacji oczyszczalni ścieków. Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie dotyczyła modułu gospodarki osadowej.

Proces technologiczny będzie polegał na oddziaływaniu na nadmierny osad za pomocą sprężonego tlenu. Następująca dezintegracja osadu będzie powodowała jego higienizację, oraz zmniejszenie masy poprzez jego odwodnienie. Powstały odpad, będzie ulegał dalszym przeobrażeniom technologicznym, których efektem końcowym będzie powstanie produktu tzw. „polepszacza gleby”. Zostanie on wykorzystany do celów przyrodniczych i rolniczych. Obecna oczyszczalnia powstała w 1998 roku na technologii lat 92-95 i wymaga przystosowania do dzisiejszych standardów. Dzięki modernizacji oczyszczalnia stanie się dużo bardziej ekonomiczna i ekologiczna.

Koszt zadania „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu” wg kosztorysu to 10 526 000 zł. Dofinansowanie zadania pozyskano w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”.