Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otrzymało III nagrodę w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”. Nagrodę odbierała dyrektor Muzeum dr Aneta Oborny, autorka koncepcji, scenariusza i realizacji nagrodzonej wystawy pt.: „Harmonie – gra cały świat”, którą można było obejrzeć w siedzibie Muzeum – Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów od 5 października 2012 roku do 31 maja 2013 roku. Nie jest to pierwsza nagroda w tym prestiżowym konkursie jaką zdobyła szydłowiecka placówka, w ubiegłym roku Muzeum otrzymało wyróżnienie honorowe za wystawę zorganizowaną w 2011 roku pt.: „Dudy – niezwykły instrument muzyczny”.

Po wręczeniu nagród głos zabrał Leszek Celej gratulując wyróżnionym innowacyjnych pomysłów zarówno przy tworzeniu wystaw, imprez w plenerze, jak i ciekawych wydawnictw. Podkreślił, iż komisja konkursowa miała trudny wybór, bowiem wszystkie propozycje konkursowe były bardzo nowatorskimi projektami, a nagrody otrzymały placówki wyróżniające się dużą kreatywnością i potencjałem w propagowaniu kultury i dziedzictwa narodowego. Oceniano przede wszystkim walory merytoryczne, kulturowe i edukacyjne, poziom promocji kultury regionalnej i lokalnej Mazowsza, a także walory estetyczne, plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne.

Galę uświetnił jazzowy koncert Krzysztofa Ścierańskiego. Po uroczystości laureaci i goście zostali zaproszeni przez dyrektora Muzeum Historycznego w Legionowie, dra Jacka Szczepańskiego, do zwiedzenia ekspozycji „W krainie lodu i książek – rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach”, która otrzymała I nagrodę jako najciekawsza wystawa przygotowana przez mniejsze muzeum.