Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycję w ochronę powietrza – w powiecie szydłowieckim dofinansowanych zostanie w sumie 13 projektów kwotą 152,5 tys. zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte. 

– Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik. – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje. 

Mazowsze dla działkowców 

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie szydłowieckim dofinansowanie w wysokości łącznie 2,5 tys. zł umożliwi wymianę ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 na terenie ROD „Szydłowiec – IV etap

Mazowsze dla czystego powietrza 

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie szydłowieckim dofinansowane zostanie opracowanie analizy przedinwestycyjnej dla infrastruktury wykorzystującej energię wodną w gminie Szydłowiec. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na ten cel 45 tys. zł

Mazowsze dla sołectw 

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie szydłowieckim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 11 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 105 tys. zł. 

Jak zaznacza przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszek Przybytniak, w tym roku aż 1172 projekty otrzymają wsparcie od samorządu Mazowsza. – Nie są to duże granty, ale ich efekty co roku nas zaskakują. Nasze mazowieckie sołectwa są kreatywne i mają dużo energii do działania, dlatego wiem, że i w tym roku nie zabranie ciekawych przedsięwzięć. 

Dofinansowane zostały: 

– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w miejscowości Koszorów – 10 tys. zł;

– budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gąsawach Plebańskich – 10 tys. zł;

– budowa świetlicy wiejskiej w Lipienicach Górnych – kolejny etap – 10 tys. zł;

– zakup i montaż wiaty przystankowej oraz luster drogowych dla sołectwa Chronówek – 10 tys. zł;

– zakup i montaż  lamp solarnych wraz z słupami i fundamentami dla sołectwa Helenów – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w sołectwie Chronów – 10 tys. zł;

– budowa placu zabaw w sołectwie Dobrut – 10 tys. zł;

– budowa altany wiejskiej w miejscowości Łazy w gminie Szydłowiec – 10 tys. zł;

– zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jankowicach w gminie Szydłowiec – 5 tys. zł;

– modernizacja gminnego placu zabaw w miejscowości Wysoka w gminie Szydłowiec – 10 tys. zł.