Znane są wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Szydłowiec na 2022 rok.

W tegorocznym głosowaniu mieszkańcy mogli wybrać jeden z dziewięciu projektów do realizacji w ramach Budżetu Gminy Szydłowiec. Łącznie oddano 5174 głosów, z których ważnych było 5085.

Na podstawie listy rankingowej do realizacji zostają przyjęte następujące projekty:

  • Projekt numer 09 – Budowa wiaty wraz z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach, na działce nr 37/302 należącej do Gminy Szydłowiec.
  • Projekt numer 07 – Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie.
  • Projekt numer 05 – Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłówku I.
  • Projekt numer 01 – Wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu przy Warsztacie Terapii Zajęciowej.
  • Projekt numer 02 – Budowa Zbiornika Odwadniającego oraz Zagospodarowanie jego terenu na działce gminnej Nr.144 w miejscowości Świerczek.
  • Projekt numer 04 – Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Szydłowcu.

W Budżecie Obywatelskim Gminy Szydłowiec na 2022 rok kwota przeznaczona na realizację projektów wynosi 419 585 zł. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego sporządził listę projektów do zrealizowania na podstawie §6 uchwały NR XXIX/203/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 3 marca 2021 r.

Szczegółowe wyniki znajdują się w protokole na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

info: UM Szydłowiec