Uroczystość odbyła się w Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa. Tomiki wierszy wydali i je prezentowali autorzy: Katarzyna Metzger (na zdjęciu), Anna Zakrzewska, Marzanna Kruk i Przemysław Skrzypczyński. Gościem honorowym promocji był Stanisław Nyczaj- prezes Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich (na zdjęciu) w Kielcach, zarazem wydawca książek, który wysoko ocenił poziom poetycki autorów i gratulował dobrych wierszy. Frąk i Kojara złożyli autorom tomików gratulacje w imieniu wszystkich satyryków „Wikliny”. Wymienieni szydłowieccy członkowie grupy należą do niej od 2013 r. a sama grupa liczy 25 literatów. Kieruje nią Elżbieta Jach ze Skarżyska Kościelnego, autorka licznych książek poetyckich, satyrycznych i dla dzieci. Na promocje książek wymienionych autorów przybyło liczne grono zainteresowanych literaturą (pełna duża sala MCK), co świadczy- jak zauważyli Nyczaj i Jach- że książka i poezja jest potrzebna ludziom. Gratulując wydanych książek Marian Frąk posłużył się m.in. cytatem poetyckim:

„Na ścieżki mrówek cień rzucają grzyby,

a słońce własną śmiercią świeci,

a kamień pada obok ciszy ryby,

a prawdę mówią poeci…”

Naszym szydłowieckim członkom „Wikliny” najbardziej podobały się wiersze niepełnosprawnej autorki Katarzyny Metzger, której tomik nosi tytuł „Tęsknoty…” Prezentuję dwa jej wiersze z tego tomiku. Promowane książki można nabyć u autorów (za niewielką cenę), bądź za pośrednictwem MCK w Skarżysku Kamiennej.

ISTNIEĆ…

Istnieć to znaczyzrozumieć czas,

zrozumieć sens…

przepłynąć na drugi brzeg swojego istnienia

i uratować choćby kroplę…

CHCIAŁAM

Chciałam- tak wiele

i tak mało- chciałam

nieba

dotykałam dłonią poranioną

i nic już nie chciałam

ale twoje słowo

wyryło mi na twarzy nowy ślad…

KATARZYNA METZGER Skarżysko Kam.

Informuje: Michał Kojara