Osoby w wieku 25-64 lat, zarejestrowane od co najmniej 6 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy, mogą wziąć udział w szkoleniu z podstaw obsługi komputera. Kurs trwać będzie 60 godzin (10 spotkań po 6 godzin).

Bliższe informacje można uzyskać w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCKiS-Zamek, ul. Kolejowa 9b lub pod nr tel. 48 326 23 13