8 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu odbyła się Debata Szkolna będąca częścią kampanii profilaktycznej pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” realizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przy współpracy Komendy Głównej Policji i merytorycznym wsparciu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szydłowcu.

Kampanię zapoczątkowała Powiatowa Debata dla uczniów gimnazjum, która odbyła się w ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu. Zainicjowaliśmy wówczas kolorystyczną triadę, która to wprowadziła uczestników w atmosferę refleksji, zadumy, ale również budowania nadziei i wiary w siebie – te emocje podbudowała również szkolna debata. Barwy czarna, granatowa i biała uzupełniły dekorację debaty i dominowały w kolorystyce ubrań uczniów w tym dniu.

Symbolika czerni to czas trudnych i smutnych chwil w naszym życiu, dzięki którym jednak możemy docenić radość i nadzieję. Kolor granatowy to odejście od czerni – oznacza momenty pokonywania problemów, przebudzenia do życia w kolorze białym.

Moderatorem debaty była Laurencja Piasecka – pracownik szkoły, jak również przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Danuta Gnat, która powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się:

  • Pan Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny Kraju,
  • Pan dr Paweł Szczeciński – lekarz psychiatra, pediatra Ośrodka Terapeutycznego „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach,
  • Pan Artur Ludew – Burmistrz Szydłowca,
  • Pani Elżbieta Pawlak – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szydłowcu,
  • Pani Elżbieta Szymańska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu,
  • Przedstawiciele Policji: sierżant sztabowy Grzegorz Sobierajski – reprezentujący Zespół ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, młodszy inspektor Marek Filipiak – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu; aspirant sztabowy Dariusz Kalita – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu; starszy sierżant Marlena Skórkiewicz – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu,
  • Pani Małgorzata Kwiatek – Sądowy Kurator Społeczny,
  • Pani Jadwiga Kopycka – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu,
  • Pani Laurencja Piasecka – pedagog resocjalizacyjny, terapeuta, trener, mediator, przedstawiciel PPP Szydłowiec,
  • Przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły.

Celem debaty było zwiększenie poziomu wiedzy wśród uczniów o zagrożeniach związanych z narkotykami i dopalaczami oraz kształtowanie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających na ich życie.

Nasze działania profilaktyczne miały na celu likwidowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk, promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie potencjalnych możliwości i talentów ucznia.

Istotnym elementem debaty były wystąpienia prelegentów, którzy odpowiadali na liczne pytania gimnazjalistów, a swoje wypowiedzi wspierali obfitymi w konkretne dane prezentacjami. Istotę pytań stanowiła chęć niesienia przez młodych ludzi pomocy potrzebującym kolegom oraz ich rodzinom.

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo ciepłe, kompetentne i wypełnione dobrą aurą wystąpienie Pana Marka Posobkiewicza – Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju. Pan Minister nawiązał świetny kontakt z uczestnikami debaty – językiem prawdy i doświadczenia przemawiał do młodych odbiorców.

Pan dr Paweł Szczeciński – lekarz psychiatra, pediatra Ośrodka Terapeutycznego „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach – swoje wystąpienia opierał na wieloletnich zawodowych doświadczeniach, dzięki czemu zyskał sympatię i uznanie wśród odbiorców.

Podczas debaty mogliśmy oglądać występy artystyczne uczniów naszej szkoły, którzy zaprezentowali talenty zarówno instrumentalno- wokalne, taneczne, jak i plastyczne.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować naszym wspaniałym gościom, jak i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Debaty Szkolnej 2018.

Życzymy dobrych dni i radości z życia.