W ramach priorytetu 1: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” biblioteka otrzymała dotację, którą zrealizowano na zakup 371 pozycji książkowych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizacja zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.