Poniżej przedstawiamy tekst Szydłowianki i czekamy na ewentualny komentarz w sprawie od Komisji Edukacji, która została w poniższym tekście wywołana do tablicy.

„Dnia 27 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji w biurze Rady Miejskiej przy ul. Kilińskiego 2 w Szydłowcu, podczas którego poruszany był temat stadionu oraz budynku klubowego w Szydłowcu. Szczegóły w rozwinięciu.

Na posiedzeniu było obecnych 6 członków komisji: Maciej Kapturski (przewodniczący), Paweł Bloch, Krzysztof Gula, Józef Jarosiński, Anna Majstrak oraz Leszek Jakubowski.

Na posiedzeniu Komisja Edukacji wnioskowała o zmiany w projekcie uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2016 rok. Nas interesował piąty punkt, w którym „Dział 926 § 6050 – (…). Skreślenie zadania „rozbudowa stadionu przy ul. Targowej – opracowanie dokumentacji budowlanej na kwotę 100.000zł”. Wniosek został poddany głosowaniu i wszyscy radniu głosowali za jego przyjęciem.

Szczególnie dziwna jest decyzja Macieja Kapturskiego, który w swoim programie wyborczym nieco ponad rok temu zaznaczył „Stworzenie Szydłowieckiego Centrum Sportu, które w swoim zakresie zajmie się modernizacją stadionu miejskiego wraz z zapleczem sanitarno-medycznym” (zdjęcie poniżej).

Również Paweł Bloch 17 września bieżącego roku złożył nieoficjalny wniosek do burmistrza Artura Ludwa o modernizację i rozbudowę stadionu MKS Szydłowianka – budynek z zapleczem oraz dwa boiska piłkarskie pełnowymiarowe z bieżnią 400 metrową (jedno boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem), trybuny na 500 miejsce oraz zadaszenie głównej trybuny.

Krzysztof Gula przez wiele lat był związany z naszym klubem i sporo osób go z tego powodu kojarzy, a program wyborczy jego partii, Wspólnoty Ziemi Szydłowieckiej obejmował „rozbudowa stadionu Szydłowianka wraz z obiektami socjalno-szkoleniowymi oraz bazą lekkoataletyczną” (zdjęcie poniżej), co przeczy ich głosowaniu z 27 listopada. R

adni chcą odłożyc rozbudowę naszego stadionu o kolejny rok (który to już raz?). Przypominamy tylko, że już w następnym roku nasz klub będzie obchodził 70-lecie powstania i milej obchodzić na zmodernizowanym obiekcie…”

MKS SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC

stadionszydlowianka1

stadionszydlowianka2