Celem głównym wydarzenia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pogadanki, zabawy, wykonane prace plastyczne przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej na temat skutków stosowania przemocy wobec dzieci, obniżenia poziomu znieczulicy na agresję oraz uzmysłowiły potrzebę interweniowania w sytuacjach krytycznych.

Elementem kulminacyjnym akcji było puszczanie baniek mydlanych do nieba jako symbol protestu przeciwko przemocy wobec dzieci.

info: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu

nieprzemocy2