– Statystyki pożarów traw w naszym województwie są bardzo niepokojące, dlatego wspólnymi siłami chcemy stawić czoła problemowi. Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też nieopłacalne i szkodliwe. Przekaz ten kierujemy do szerokiego grona odbiorców – do młodzieży, rolników, mieszkańców terenów wiejskich, samorządowców, o pomoc prosimy także Kościół i Lasy Państwowe – mówił podczas konferencji Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

 

W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie gmin, w których pożarów traw w ostatnich latach było najwięcej, odbędą się lekcje prowadzone przez strażaków (zawodowych i ochotników), pracowników Lasów Państwowych i policjantów.

Do akcji może włączyć się każda szkoła z terenu Mazowsza. Zainteresowane placówki powinny w tym celu skontaktować z miejscową komendą straży pożarnej. Materiały informacyjne będą do pobrania na stronach internetowych www.mazowieckie.pl  (baner „STOP! Wypalaniu traw”) oraz www.swiadomizagrozenia.pl.

Strażacy będą brali udział w szkoleniach organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Podczas warsztatów rolnicy zapoznają się z informacjami na temat skutków wypalania traw i sankcji, jakie za to grożą.

W kampanii wykorzystane zostaną także materiały informacyjne w postaci ulotek, broszur, plakatów i filmów. Przeprowadzona będzie także kampania medialna (m.in. konferencje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne). Pod względem statystyk pożary traw najczęściej występują na południu Mazowsza.

W 2012 r. najwięcej było ich w powiatach: radomskim – 970, szydłowieckim – 688, przysuskim – 380 i w mieście Radom – 590. Podczas jednej z akcji gaśniczych – w powiecie szydłowieckim – zginął strażak.

– Aby opanować pożar nieużytków, angażuje się znaczną liczbę ludzi i sprzętu. W tym samym czasie strażacy mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie zdążą na czas z pomocą tam, gdzie będą naprawdę potrzebni – powiedział nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

 

tekst i foto: www.szydlowiecpowiat.pl