Jest to akcja prowadzona od 2013 roku w ramach rządowego programu RAZEM BEZPIECZNIEJ i bezpośrednio wpisuje się w Kampanię „NIE, DLA WYPALANIA TRAW NA MAZOWSZU.

Zaproszonych gości powitał Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, który koordynuje Kampanię. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu bryg. Krzysztof Banaszek omówił wszystkie założenia Powiatowego Programu podkreślając, że powiat szydłowiecki należy do obszarów na których wypalanie traw i nieużytków jest zjawiskiem znacznie przekraczającym średnią dla całego Mazowsza i kraju, co powoduje, że zajmuje czołowe miejsce w województwie pod względem ilości zdarzeń tego typu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Szydłowcu w latach 2013 ÷ 2015 odnotowała 1.337 zdarzeń związanych z wypalaniem nieużytków, traw oraz lasów. Tylko w tym roku szydłowieccy strażacy interweniowali już 133 razy.

Następnie głos zabrał Piotr Kacprzak Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, który przedstawił zagrożenia dla lasów państwowych jakie powoduje wiosenne wypalanie traw i nieużytków rolnych.

W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szydłowcu, przedstawiciele Lasów Państwowych, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szydłowcu, urzędnicy gmin powiatu szydłowieckiego, przedstawicie szkół, sołtysi oraz młodzież.

Program polega na koordynacji dotychczasowych działań, ale także na dostarczeniu narzędzi dzięki którym będzie można dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców powiatu szydłowieckiego. W związku z powyższym wszyscy uczestnicy otrzymali plakaty i ulotki dotyczące wiosennego wypalania traw.

niewypalaj2016traw2

info: st. kpt. Bartłomiej Wilczyński – Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu