Stefan Wesołowski reprezentujący Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej na przykładzie Wspólnoty Jachowskiego 14 przedstawił „kryminogenny ” proceder związany z przywłaszczaniem pieniędzy co do którego miejscowa Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie 699/11. Zapoznał zebranych z plikiem pism skierowanych do wszystkich instytucji państwa z Premierem na czele. Wszyscy adresaci udzielili odpowiedzi , z treści których wynika , że organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działania w naszym przypadku Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego jest Rada Miasta.

Rada Miasta jak sarkastycznie określił to Stefan Wesołowski większość odpowiedzi wysyłała na Berdyczów .

Omówiono również najważniejsze sprawy związane z tzw. inżynierią miasta.

1. wywóz odpadów komunalnych = Gmina Szydłowiec bez wypowiedzenia umów na świadczenie tej usługi dwukrotnie podniosła ceny za wywóz jednego pojemnika na odpady komunalne z 63 zł/szt na 79 zł/szt zaś od pierwszego maja cena wynosić będzie 132 zł co stanowi 209 % pierwotnej ceny .

2. zdemolowana piaskownica w osiedlu wschód relikt minionej epoki która stanowi zagrożenie dla życia i jest miejscem usłanym ludzką i psią uryna.

3. całkowity paraliż dróg komunikacyjnych w obrębie dużych sieci handlowych. szczególnie przy Biedronce . Brak możliwości dojazdu pojazdów ratownictwa pożarowego i medycznego do bloków. szczególnej krytyce poddano ” bezsensowną ” decyzję osadzenia barierek w obrębie zasłony śmietnikowej przy ul. Jachowskiego, które utrudniają do niej dojazd w trakcie odbioru odpadów komunalnych. Podniesiono złą jakość wykonanych prac . Barierki wykonano z zardzewiałych prawdopodobnie ze złomu rur.

4. wysypany w zimie piach zalega wszystkie ulice w Szydłowcu , który przy ulewnych deszczach może spowodować zamulenie kanalizacji deszczowej. ” Kupy” piachu zalęgające na chodnikach i ulicach źle świadczą o zarządzających Szydłowcem , o braku codziennej koordynacji prac służb do tego powołanych. Stefan Wesołowski w swojej wypowiedzi podniósł temat związany z wymiernymi stratami finansowymi poniesionymi przez wspólnoty w związku z niewykonanymi remontami swoich nieruchomości. Brak środków finansowych na tzw. fundusz remontowy nie pozwolił na wykonanie ich przy obowiązującej stawce VAT w budownictwie = 7 % dziś 23 %.

 

Sławomir Nojek poinformował zebranych , że jest prawna przesłanka w tzw. zbiorowym pozwie żądać zadość uczynienia = naprawienia szkody w pozwie zbiorowym. Do tego potrzeba 10 wspólnot.

Po zakończeniu spotkania utworzono 10 osobową grupę , która przygotuje przy pomocy kancelarii Prawnej wykładnie prawną co do postępowania procesowego o odzyskanie utraconych pieniędzy oczywiście od Gminy Szydłowiec.

Sławomir Nojek poruszył temat oddawania przez Gminę pieniędzy w wyniku zajęć konta Gminy przez komornika, zawartych ugód ze Wspólnotami i prawomocnych nakazów sądowych począwszy od 2005. On jako mieszkaniec Szydłowca i podatnik nie akceptuje by z budżetów 2012 ,2013 i następnych oddawać te pieniądze.

Ponowił pytanie do szydłowieckiej Prokuratury gdzie podziały sie pieniądze od 2005 roku do 20011 , kto i na jakie cele zostały wydane. ? Pytanie jest o tyle zasadne, że Burmistrz Andrzej Jarzyński wykazał w swoim sprawozdaniu do RIO , że Gmina Szydłowiec jest zadłużona na ok. 30.000.000 zł.

Panie Jarzyński pytał Sławomir Nojek niech Pan odpowie dlaczego Gmina przywłaszczała pieniądze właścicieli lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych , które były ich własnością , na jakie cele Pan je przeznaczał skoro wspólnoty wpadły w długi wobec Ciepłowni Miejskiej . Niech Pan odpowie skąd Pan weźmie pieniądze na oddane długu do wspólnot , na odsetki, na zwrot wspólnotom kosztów sądowych i adwokackich a są to nie małe kwoty łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych ” na razie” Niech Pan odpowie czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że Szydłowiec ” tonie” w długach, że bezpieczeństwo ekonomiczne Szydłowca jest zagrożone. Czy kilkuset tysięczna obsługa długów Gminy nie spowoduję braku środków finansowych na płace dla nauczycieli i innych pracowników w szydłowieckiej budżetówce. I co na to wszystko Przewodnicząca Rady Miasta z całą Radą. Co Panie i Panowie Radni na to. Co Pan na to Panie Janie Depo Przewodniczący Komisji Rewizyjnej .Jesteście Państwo świadomi, iż podstawowym organem kontrolnym gminy jest rada gminy. Rada Gminy kontroluje działalność wójta ,burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych i w tym celu powołaliście jako Rada komisję rewizyjną ,której przewodniczącym jest Jan Depo. I przez te wszystkie lata od 2005 roku tolerowaliście tę nieuczciwa grę w chowanego . Nie wyrażam zgody na to aby Burmistrz spłacał zadłużenie Gminy z lat minionych i ze wszystkich sił dołożę starań abyście państwo spłacili z własnych majątków ten gigantyczny dług. Taką szansę daje Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Nie może być tak , że grupa trzymająca władzę buduję piękna ulicę w szczerym polu skoro jest wiele innych z dziurami jak w serze szwajcarskim = jak to porównał Stefan Wesołowski.

Stanisław Madetko podniósł” wodny” temat. Cenę wody i brak informacji o jej podwyżkach . Prezes spółki zapewnił Madetkę , że o każdorazowej podwyżce będzie informował .

Józef Czerwiak Dyrektor MOPS-u w emocjonalnej wypowiedzi ustosunkował sie do wypowiedzi Stefana Wesołowskiego , który poinformował zebranych ,iż ze środków MOPS-u została sfinansowana pierwsza rata z porozumienia pomiędzy Gmina a Wspólnota Jachowskiego 14 . Józek Czerwiak poinformował, ze była to zwykła pomyłka . Stefan Wesołowski poprosił o przedstawienie korekty treści przelewu środków z widniejącego na przelewie 'Dodatki mieszkaniowe za m-c grudzień 2011 ” na … no właśnie na co?

Sławomir Nojek w tej sprawie poinformował, że ta sprawa została po umorzeniu przez Prokuraturę umorzona też przez nas . Ale skoro pan Józef Czerwiak chce polemiki to będzie ją miał. Wyjaśnimy czy dodatek mieszkaniowy dotarł do adresata , czy pomyłka na przelewie została skorygowana itd.

Po za tym jak zauważył Stefan Wesołowski Czerwiak nie został zaproszony na spotkanie , zasiadał co prawda w ławie magistrackich urzędników ale kilkakrotnie przerywał prowadzącemu spotkanie Stefanowi Wesołowskiemu interpretacyjnymi komentarzami w sprawie uszczuplenia budżetu MOPS-u dla jego podopiecznych tuż przed świętami na terminową zapłatę raty porozumienia przez Gminę na co ostro zareagował prowadzący informując ” przeszkadza cza” , że jeśli będzie dalej przeszkadzał prowadzący wezwie Policję w celu usunięcia przeszkadza cza z sali. Czerwiak opanował swoje emocje . Zapewne zdyscyplinowanie ” przeszkadza cza” podziałało też na pozostałych zaproszonych i nie zaproszonych magistrackich urzędników.

W dalszej części spotkania Stefan Wesołowski w swojej wypowiedzi podziękował Policji i Straży za czuwanie nad bezpieczeństwem , aczkolwiek zwrócił uwagę na częstotliwość patroli i prosił o ich zwiększenie w porze nocnej. Zasugerował Komendantowi Straży Miejskiej utworzenie patrolu rowerowego aby w zatłoczonej metropolii szczególnie w środę i sobotę mógł on sprawniej w tych korkach manewrować. Jedna z Pań zwróciła uwagę na utrudnienia w telefonicznym kontakcie. Zasugerowała zweryfikowanie godzin służby strażników miejskich z dziennych na wieczorowo -nocne.

Wszyscy zebrani przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych pozytywnie ocenili ideę spotkania. Przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych zwrócili sie z prośbą do Stefana Wesołowskiego o kontynuowanie nagłaśniania w mediach i do ” wszystkich ” szydłowieckiego procederu. Wesołowski i Nojek poinformowali przedstawicieli zarządów wspólnot mieszkaniowych , że wystąpią z kolejnym zawiadomieniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli finansowej SZUK i Gminy .

Dyrektor SZUK Tadeusz Świercz poinformował księgową zatrudnioną przez wspólnotę J-14 , że na pisemne polecenie Burmistrza nie dopuści jej do kontroli dokumentacji finansowej w tym dokumentów źródłowych na których oparte jest rozliczenie wpływów i kosztów wspólnoty. Zresztą biegła , która przeprowadzała kontrolę na zlecenie SZUK też swoją wiedzę o rozliczeniach ze wspólnotami oparła na informacji ustnej za lata 2005 do 2009 .

Można domniemywać , że dokumentacja rozrachunków prowadzona jest na tzw. ” gębę” a na nią jedynie jest dobry puder.

Stefan Wesołowski o godz. 19 zakończył spotkanie przepraszając przedstawicieli Magistratu , iż nie mogli popisać się swoja elokwencją, zresztą nikt z zebranych nie oczekiwał rewelacji w ich wypowiedziach. Znamy ich śpiewkę, że Gminie brakuje pieniędzy i takie tam ble ble ble. Ten brak pieniędzy na wysokie wynagrodzenia magistrackich urzędników i radnych uzasadnia bezwzględność w tak drastycznej podwyżce za wywóz śmieci w okresie przejściowym do 1 lipca br.

Ziściło się staropolskie porzekadło , że jak się uprzesz to z ” gówna ukręcisz bat” . Decyzja o podwyżkach na wywóz śmieci pokazała o monopolistycznych praktykach Gminy i jej jednostkach, że ten śmieciowy interes jest opłacalny. Z wielką uwagą czekamy na” przetarg „na wywóz śmieci . Nasze” wiewióry” poinformowały nas pod jaka firmę jest rozpisywany przetarg. W tej sprawie opracowywane jest zawiadomienie do prokuratury.

Wesołowski i Nojek podważają prawny aspekt nowego tymczasowego cennika w tzw. okresie przejściowym poprzez zgłoszenie do Prokuratury , UOK, SKO ,Wojewody i oczywiście do Arcybiskupa Wacława Depo niech pozna akt niedobrej woli magistrackiej władzy z Burmistrzem na czele, że jego nauki wygłaszane z ambony szydłowieckiej fary oraz na falach radio Maryja nie trafiają do nich. Ich (magistrackich urzędników i Burmistrza) działalność nakierowana jest wyłącznie na ZYSK . Magistraccy urzędnicy potraktowali swój lud jak ED Jacek Kurski za ” ciemny lud” . Zapewniamy Was magistraccy urzędnicy i Rani , ze w rytm przeboju Czerwonych Gitar nie spoczniemy nim dojdziemy do ” prawa i sprawiedliwości”.

Dalej będziemy słać naszą korespondencje do Marszałek Sejmu , Arcybiskupa, Premiera i wszystkich świętych. Ostatnio zainteresowaliśmy się korelacją zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali mieszkalnych w nieruchomościach wspólnych z dochodami gminy i jaki to miało wpływ na wysokość pozyskiwanych dotacji z Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych i kredytów z banków.

Czy to jest klasyczny przykład kreatywnej księgowości . Informujemy, że nie jest to kampania wyborcza. ONI – magistrat i rada musi wyprowadzić Szydłowiec z tej pułapki finansowej. Nie kto inny jak Oni ponoszą za to odpowiedzialność .

Nojek i Wesołowski poinformowali zebranych o próbach zastraszania ich sugerując im ” ewakuację z Szydłowca”. Pierwszą próbę zastraszenia potraktowali jako dobrą radę. Następne próby zgłaszane będą na Policję z opcją objęcia podsłuchem telefonów.

Szydłowiec zaczyna przypominać” Las Wegas ” .

Oświadczamy, że nasze działania nie są jak to” inni ” nam imputują kampanią wyborczą. Zapewniamy , że w kampanii wyborczej wykorzystamy wszystkie prawem dopuszczone środki . Naszą kampanię wyborczą rozpoczniemy od uzupełniania” BIAŁEJ KSIĘGI”.

Artykuł nadesłany przez Sławomira Nojka i Stefana Wesołowskiego, opublikowany przez portal www.naszszydlowiec.pl w oryginalnej wersji.