1. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, BHP i minimum sanitarnym

2. Pracownik biurowy z elementami telepracy i obsługą komputera

3. Pracownik gastronomii z elementami organizacji eventów i carvingiem

KAŻDY UCZESTNIK PROJEKTU PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W SZKOLENIACH ZOSTANIE SKIEROWANY DO ODBYCIA 6-MIESIECZNYCH STAŻY ZAWODOWYCH

W ramach projektu zapewniamy bezpłatne:

materiały szkoleniowe, catering i serwis kawowy, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe i stażowe.

Projekt „niePełnosprawni gotowi do pracy” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – Lidera Projektu, i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu – Partnera Projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy. Realizowany na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 01.06.2014 R. DO 30.06.2015 R

 

Szczegółowe informacje o projekcje;

KSWP                SPON

ul. Staszica 3H       ul. Zamkowa 9

26-500 Szydłowiec     26-500 Szydłowiec

tel. 48 617 13 49      tel. 48 617-02-97

www.kswp.org.pl             sponszydlowiec.24tm.pl

NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCJE TRWA OD 01.06.2014 R.

niePelnosprawny1

niePelnosprawny2