20 kwietnia odbył się odbiór altany usytuowanej przy utworzonym w poprzednim roku boisku sportowym w miejscowości Hucisko.

Budowa trwała od połowy marca 2018 roku, a jej wykonawcą była firma Kamieniarstwo Szklarski Ireneusz. Komisja odbioru w składzie: przewodniczący Michał Kwiatek oraz Marek Kowalik i Mariusz Sokołowski uznała, że prace zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z zamówieniem.

Koszt realizacji zadania wyniósł 12 tys. zł i został pokryty ze środków gminnych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Hucisko.

To nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców tego sołectwa. W planach na najbliższy czas jest urządzenie placu zabaw dla dzieci za kwotę 20 tys. zł.

info: Urząd Miejski w Szydłowcu