Dobiega końca drugi etap prac na ulicy Różanej w Szydłowcu – pierwszy etap realizowany był w końcu 2019 roku.

Zadanie wykonuje obecnie wyłoniona w trybie zapytania ofertowego firma P.H.U. Markbruk Marcin Jakubczyk. Długość nowej nawierzchni z szarej kostki brukowej betonowej Behaton o gr. 8 cm wynosi 250 metrów bieżących, a jej szerokość 3 metry.

Koszt remontu ulicy Różanej wyniósł 109 839, 00 zł brutto. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetowych Gminy Szydłowiec.

info i foto: UM w Szydłowcu