Przed nami kolejne prace nad szydłowieckim zalewem, poprawiające estetykę i funkcjonalność tego miejsca.

10 czerwca br. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – jezdnego oraz ciągów pieszych na terenie zalewu w Szydłowcu w ramach projektu „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Spośród 13 złożonych ofert przetargowych, najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez firmę „BUDROMEX RADOM”, opiewająca na kwotę 304.353,81 zł oraz dająca 61 miesięcy gwarancji.

Wkrótce rozpoczną się prace, których zakończenie planowane jest na drugą połowę lipca 2020 roku. Inwestycja obejmuje budowę nowych ciągów pieszo-jezdnych, poprawiających dostępność do placu zabaw i boisk oraz alejek spacerowych, a także montaż solarnych latarni LED.

Szydłowiecki zalew to niekwestionowany atut naszej gminy. Teren wokół zbiornika od kilku lat jest systematycznie zmieniany, dzięki pozyskanym przez gminę dotacjom. W roku 2019 oddane do użytku zostało boisko do piłki nożnej plażowej – dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 oraz plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa, a także skatepark – dofinansowane w ramach projektu pn. „Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik.”

Nad zalewem wykonano ścieżki i alejki, zamontowano latarnie oświetlenia solarnego. Ponadto wytyczono nowe trawniki oraz rabaty kwiatowe, posadzono kilkadziesiąt nowych drzew liściastych, drzew iglastych i krzewów ozdobnych w ramach projektu – „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu.” A to nie koniec zmian na tym terenie.

info i foto: UM w Szydłowcu