Szczególnej uwagi wart jest nabyty w ostatnich miesiącach przez Muzeum ciekawy obraz o Abrahama Weinbauma pt. „Muzykujący Żyd” datowany na 1931 rok. Autor dzieła urodził się w 1890 w Kamieńcu Podolskim, lata młodzieńcze spędził w Łodzi, studiował w Akademii Krakowskiej (1906-1914) pod kierunkiem takich mistrzów jak: Wojciech Weiss i Józef Pankiewicz. Po studiach osiadł w Paryżu, gdzie założył rodzinę. Był blisko związany z działającą w Paryżu polską kolonią artystyczną, uczestnicząc w jej wystawach. Wystawiał z dużym powodzeniem w paryskim Salonie Niezależnych. Często odwiedzał Polskę, miejscem szczególnym dla niego był Kazimierz Dolny nad Wisłą. Obrazy Weinbauma mają wysoki pozioma artystyczny, jednocześni są stosunkowo mało znane w szerszym kręgu odbiorców, gdyż jego prace rzadko pojawiają się na rynku antykwarycznym. Tym cenniejszy jest datowany na rok 1931 obraz „Muzykujący Żyd” pochodzący z najlepszego okresu twórczości malarza i niewątpliwie jeden z najciekawszych w dorobku artysty. Obraz znajdzie się na nowej, interdyscyplinarnej ekspozycji stałej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, wpisuje się również w historię miasta – do II Wojny Światowej w znacznym stopniu zamieszkiwanego przez społeczność żydowską.

Wspomniane zakupy Muzeum mogło dokonać dzięki nagrodzie finansowej jaką otrzymało za zajęcie III miejsca w konkursie „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne” w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu” za wystawę pt. „Harmonie – gra cały świat”, jak też dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.