Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zaprasza przedszkola oraz szkoły podstawowe do wzięcia udziału w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w roku szkolnym 2021/2022!Czym jest program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej?

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to program, który zakłada edukację filmową dzieci i młodzieży szkolnej. Są to wyjątkowe filmy ułożone w cykle tematyczne dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, uzupełnione o prelekcje, omówienia, propozycje warsztatów plastycznych, kartę pracy,
scenariusz lekcji oraz analizę psychologiczną. Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów – wszystkie cykle pozostają w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapisy trwają do 5 października.

Szczegółowe informacje: http://sckzamek.pl/nowe-horyzonty-edukacji-filmowej-ruszaja-zapisy-dla-przedszkoli-i-szkol-podstawowych/