21 września odbyło się protokolarne odebranie prac wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej”.

Jest to jedno z trzech przewidzianych zadań dotyczących budowy odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Orońsko zaplanowanych na ten rok. Wybudowany odcinek poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na tym odcinku, a w fazie projektowania znajduje się już następny odcinek w tej miejscowości.

info: Gmina Orońsko