W ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” Gmina Szydłowiec pozyskała środki w kwocie 49 000 zł na modernizację sali informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
Wkład własny gminy wyniósł 21 000 zł.

Dzięki pozyskanym środkom zostały zakupione nowe zestawy komputerowe oraz monitor interaktywny.

info. UM Szydłowiec