W sobotnie popołudnie, 27 stycznia w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach przy wspólnym stole spotkali się podczas corocznego, tradycyjnego Spotkania Noworocznego działacze kultury z terenu gminy Chlewiska, władze samorządowe oraz osoby wspierające inicjatywy i wydarzenia kulturalne.

Spotkanie rozpoczęła i poprowadziła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach Anna Surdy, która na wstępie powitała przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi: wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu Dariusz Mamla, wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, wiceprzewodniczący Rady Gminy Chlewiska Ryszard Goździk, sekretarz gminy Chlewiska Grzegorz Hylicki, radni: Dorota Przygodzka-Czubak, Józef Gorlicki, Józef Sroczyński, Leszek Jaśkiewicz i Zbigniew Sykuła oraz sołtysi. Swoją obecnością zaszczycili nas również prezesi Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu – Adolf Krzemiński i Marian Popis a także dyrektor Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” Monika Szcześniak. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chlewiska oraz Klubu Seniorów „Złote Lata”.
Wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński oraz dyrektor GOK Anna Surdy w swoich przemówieniach podziękowali działaczom kultury za kultywowanie lokalnych tradycji, promowanie gminy w konkursach regionalnych i ponadregionalnych oraz za zeszłoroczną współpracę. Złożyli również zebranym życzenia noworoczne. Prezes Adolf Krzemiński podziękował za zaproszenie oraz wręczył wójtowi gminy Chlewiska Waldemarowi Sowińskiemu i dyrektor GOK Annie Surdy upominki w geście uznania za dobrą pracę w sferze propagowania kultury wśród lokalnej społeczności. Głos zabrał także wiceprzewodniczący Rady Gminy Chlewiska Ryszard Goździk oraz przedstawiciel firmy FABE POLSKA Sp. z o.o. Andrzej Ślifierz.

Wydarzenie swoimi występami uświetniły ludowe zespoły śpiewacze: „Broniowianki”, „Cymbrzanki”, „Pawłowianki”, „Załawianki”, które wykonały przepiękne kolędy, pastorałki i utwory ludowe. Nie zabrakło w tym roku występu pań z chóru z Pawłowa, które debiutowały z powodzeniem na „noworocznej scenie”. Uroczystego charakteru nadała spotkaniu również inscenizacja „Jasełek” w wykonaniu Stowarzyszenia Edukacyjno-Folklorystycznego „Wrzos”, która zrobiła duże wrażenie na gościach i wywołała uśmiechy na ich twarzach. Z kolei do tańca poderwała przybyłych gorąca muzyka kapel: Wieśka Zielonki, Spod Cymbry, Braci Adamczyków i Józefa Wyrwińskiego. Występujący otrzymali pisemne podziękowania oraz prezenty. Natomiast darczyńcy otrzymali również pisemne podziękowania oraz upominki, które własnoręcznie wykonały dzieci uczęszczające na warsztaty do GOK w Chlewiskach.

Po części oficjalnej dyrektor GOK podziękowała za uwagę i zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy oraz kosztowania potraw, które przygotowały pracownice GOK i których dziełem była również piękna dekoracja sali. Natomiast o słodkie wypieki zatroszczyły się panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Organizatorem Spotkania Noworocznego był Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach.
Info i foto : Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach