Szydłowiec pięknieje. Przy deptaku, łączącym zabytkową część miasta z zalewem można oglądać nowy mural. Barwne malowidło od samego początku wzbudzało zainteresowanie przechodniów, od kilku dni możemy je podziwiać już w pełnej krasie.

Mural inspirowany jest twórczością Władysława Aleksandra Maleckiego, a dokładniej jego obrazem „Sejm Bociani” i przedstawia malarza w trakcie pracy. Jest to kontynuacja działań promujących twórczość Maleckiego, realizowanych przez Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego. Pomysłodawcą docenienia dorobku artystycznego i ożywienia wspomnień o malarzu, a także koncepcji muralu jest Michał Szymkiewicz.

Władysław Aleksander Malecki swoje ostatnie dwa lata życia spędził w szydłowieckim Ratuszu. Jego obrazy były doceniane i nagradzane. Obecnie prace Maleckiego znajdują się m.in. w muzeach narodowych w Kielcach i Krakowie. Na wieży szydłowieckiego ratusza, w nowo utworzonej pracowni można zobaczyć ich reprodukcje.

Mural przy Korzeniówce to kolejny już wytwór dr Łukasza Gierlaka – Paint Everest. Artystyczny kunszt tego wykonawcy mogliśmy poznać już w roku ubiegłym, bowiem ten sam artysta namalował Fabrykę Braci Węgrzeckich, przy ul. Kilińskiego w Szydłowcu.
Mural przedstawiający Maleckiego w trakcie tworzenia obrazu „Sejm Bociani” powstał w ramach projektu „Edukacja przez historię”, realizowanego przez stowarzyszenie „Przyjazny Szydłowiec”.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu